1 2 3

B.E.D. Bygg AB ett konsultföretag som leder, styr, projekterar, kontrollerar och besiktar byggprojekt för privat
näringsliv och offentlig verksamhet. Vi verkar som enskild partner eller som övergripande ansvarig när
flera är engagerade i projektet.

Vi hjälper dig genom hela ditt projekt, från idé till färdigt objekt.